Sápmi (Sameland)

Sápmi

Sápmi er den kulturelle regionen som er tradisjonelt bebodd av samer. Sameland dekker store deler av Norge og Sverige, og deler av Nord-Finland og Russland. Selv om områdene samene føler seg hjemme er stor, så utgir de fortsatt bare en liten brøkdel av befolkningen i disse områdene. Bare 5-10% av befolkningen er samer i kjerneområdene, og enda mindre er det utenfor områdene.
Mesteparten av sameland ligger nord for polarsirkelen. Med andre ord er det veldig sparsomt med vegetasjon i områdene deres. Det er dog lettere å finne tettere vegitasjon lenger sør i Sameland, der klimaet ikke er subarktisk. På norsk jord er nok klimaet litt våtere og snillere på vintrene enn på den store tundraen i øst – altså Russland og Finland hvor vintrene kan bli veldig kalde. Det er dog ikke permafrost.

Sápmi1Når det kommer til naturresurser finner man mye bra i fjell og i bakken. I Norge finnes det store mengder med kobber, i Sverige er det funnet jernmalm og på russisk jord har det blitt funnet Nikkel og apatitt. Det er ikke bare mineraler som forekommer i sameland heller, Det er rikt med dyreliv også, og her finner vi ulv, bjørn og rein. I havet er det også rikelig med fisk, som vi gir mesteparten av til russerne, merkelig nok. Rein og fiske har vært sentralt for samenes overlevelse i nord gjennom tidene. Med fet fisk, sel og reinpels har samene kunnet overleve i de harde uvilkårlige vinterne i nord i tusener av år. Over polarsirkelen fungerer årstidene veldig annerledes i forhold til hva vi er vant med sør i landet. Vintrene er mørke. De ser ikke sola på flere uker. Ikke rart man bygger en fargerik historie med magi, naturlige guder og hvor sjamaner har en sentral rolle gjennom tidene når den eneste kilden til lys er nordlyset som slynger seg over himmelen. Etter uker med mørke så blir samene dog belønnet med en like lang soltid på sommeren. Da er det helt greit å ta seg en dupp i havet også for de som bor nærme kysten.

Samene har et helt eget sameting, og her finner vi representater fra Norge, Finland og Sverige. Samene har også et annet politisk organ hvor vi finner representanter fra alle de samiske «nasjonene». Dette blir kalt samerådet. Vi har funnet spor av mennesker i de nordligste delene av Europa hele 12 000 år tilbake – om samene er etterkommere av disse menneskene har vi enda ikke klart å stadfeste. Men geologer har klart å linke alle de forskjellige tidsaldrene ved å finne spor av mennesker både gjennom tidlig steinalder, senere steinalder og helt opp til i dag.

I Norge strekker Sameland seg fra Trondheim i sør og helt opp til Finnmark. I dag befinner Sametinget seg i Norge, nærmere bestemt i Karasjok, som har blitt et fungerende episenter for samenes politiske og økonomiske organisasjoner. I år 2000 ble tinghuset bygget. Designerne av bygget er Stein Halvorsen og Christian Sundby. Bygget er et mesterverk, og passer godt inn med de samiske tradisjonene.

Privacy Policy