Samisk kasinokultur

same1Samene er kanskje ikke kjent som de mest aktive kasinospillerne her i verden. Det er kanskje ikke så rart, da spilleavhengighet i likhet med andre avhengigheter ligger sterkt i genene til ulike folkeslag. Samene har ingen ønsker om noen form for kasino på sin del av Nordkalotten. I en nyhetsartikkel fra NRK kan man lese om hvordan utbygging av kasino ble nedstemt både blant folk flest og på sametinget.

Det var kunstnerne Kjersti Anvig og Lars Laumann som ønsket å lage et slags “Nordens Las Vegas” i Karasjok. Grunnen til at de ønsket å legge det akkurat her var fordi Finnmarksvidda ble ansett som en slags “ørken” – på lik linje med Nevada, USA. Dette ble mektig avvist av datidens ordfører, Kjell H. Sæther. «Vi har nettopp hatt voldsomt politisk oppmerksomhet rundt spilleavhengighet med de maskinene vi har i dag.» kommenterte han når han ble bedt om noen tanker rundt forslaget fra kunstnerne. Videre kunne han fortelle: «Vi har neonlys på himmelen, det er ingenting som kan erstatte nordlyset.»

same2Når det kommer til samiske nettkasinoer, så er det heller magert med spilltilbud utarbeidet spesielt for samer. Hvis man skal finne samiske spill, så er det meste man finner gode undervisningsspill for både språkopplæring og historie, kultur og tradisjonslære. Disse spillene har blitt laget av norske spillutviklere, og en av disse er for Mini Medias “Saivu – samisk kultur”. Saivu tar for seg alle de åtte årstidene i den samiske kulturen. Dette er da vår, vårsommer, sommer, høstsommer, høst, høstvinter, vinter og vårvinter. De forskjellige årstidene tar for seg forskjellige aspekter av et sameliv på en veldig informativ og underholdende måte for de minste. Her får får man prøve seg på reindrift, jakt, fiske, håndarbeid, overtro og videre inn i den mystiske verden til sjamaen. Det hele begynner med at man skal velge sin karakter. Du er enten en gutt eller jente, og du kan velge hva slags kofte du vil bruke. Etter dette får du muligheten til å lage en runebomme. En runebomme er en type tromme de samiske sjamaene bruker under sine ritualer.

Dette har kanskje ikke så mye med samisk kasinokultur å gjøre, men det har med samisk spillekultur og hva de forventer av stoff til sine yngre generasjoner å gjøre. Når dette er sagt, så finner vi selvfølgelig også mange samer som bare sitter foran PC eller andre spillkonsoller og bruker time etter time på å spille et eller annet skytespill eller rollespill. Pengespill, derimot, ser det ut til at det er lite av i de nordlige strøkene her i Norden. Det er nok både positivt og negativt at enkelte samekulturer velger å tviholde på sine tradisjoner. På den ene siden så er det utrolig viktig for en nasjon og et folk å ha sterke tradisjoner, men det er også viktig for mennesker til å ha mulighet til å teste og prøve ut alt det som denne verden kan tilby. Kanskje det er på tide å lage et lite kasino til samene? Kanskje ikke på land eller vann, men heller på nett, hvor samene kan spille på sitt eget språk. Det er jo ikke til å legge skjul på at også samer spiller på kasino, da vi vet at noen av de beste norske pokerspillerne for tiden er nettopp samer!

Privacy Policy