Samisk innhold på nett

I dag snakkes det ca. 6.000 språk i hele verden. Hvert eneste ett av dem er på sitt vis unike og formidler en måte å se verden på som ikke kan uttrykkes i noen av de andre språkene. Derfor er det viktig å bevare disse. Men visste du at man regner med at ca. halvparten av disse språkene er i fare for å dø ut. Det er en helt reel fare som kan true vår forståelse av menneskeheten og vår historie. Dette gjelder særlig språkene til urfolkene. Disse språkene er en helt unik nøkkel til å forstå historien og tenkemåten menneskene har hatt opp gjennom tidene.

Mange samiske språkgrener i fare for å dø ut

Derfor er det viktig at det gjøres tiltak for å bevare disse språkene. Den eneste måten man virkelig kan redde et språk på er ved å sikre at det har en bruksverdi for menneskene som snakker det, og det trengs aktive tiltak for at de skal læres til barn i tillegg til opprettholdelse fra voksne. I Skandinavia er det særlig samiske språk som er i faresonen. Mest kritisk er det for språket pitesamisk. Dette er nå utryddet i Norge, og brukes kun i Sverige, men også der har det kun 20 brukere. I tillegg er skoltesamisk, lulesamisk, nordsamisk og sørsamisk blant truede og utdødde språk ifølge Regjeringens utredning.

Hold språkene i live

the-arctic-logoGenerelt er det viktig å gjøre språk så levende og dynamiske som mulig. Derfor er det viktig at det for eksempel utvikles spill på ulike språk. Man kan for eksempel gå til Norskcasinoonline.com for å finne informasjon om spill som er på ulike språk. Moderne løsninger på moderne spill er nemlig ekstremt viktig for praktiseringen av truede språk. Derfor tar spillindustrien grep for å sikre tilgang til spill på samisk språk, noe man blant annet kan lese om hos app- og spillutvikleren The Arctic.

Teknisk utvikling på samisk

Det utvikles stadig løsninger for å inkludere språk som samisk i den moderne teknologien. Særlig kan man se dette på app-markedet. Det finnes noen apper med samisk språk, og disse handler spesielt om å se eller lese bestemte ord og høre dem uttalt på ulike varianter av samisk. Den gode nyheten er også at flere av dem er beregnet på barn som er i den alderen der man lærer språk aller best, nemlig tiden før skolealderen. Om barna får se bilder og høre bildene uttalt på et samisk språk kan dette være ekstremt viktig for å sikre språkets fortsatte overlevelse.

Hvert eneste utdødde språk er en tragedie, på lik linje som utdødde dyrearter. Det er nemlig ikke mulig å vekke dem til live igjen. Når den siste brukeren av et språk er borte forsvinner det for alltid. Det er ikke bare lydene og grammatikken som forsvinner, men selve synet på verden og tankesettet som språk representerer.

Privacy Policy