Samisk gamblingkunst

Har du besøkt et av de mange kasinoene i USA som befinner seg utenfor Las Vegas? Da har du samtidig også besøkt et indianerreservat. USAs urbefolkning har nemlig sine egne lover når det kommer til gambling på reservatene. Kan du se for deg et gedigent kasino, kanskje i Karasjok?

Urbefolkningen i USA har i flere tiår tjent seg kjemperike på de mange kasinoene de drifter i reservatene. Du har kanskje sett dem, høye, flotte bygg, enten i Florida eller noen av de andre statene hvor urbefolkningen står sterkt. Hvorfor er det egentlig så absurd at samene ikke kan få sine egne lover når det kommer til kasinoer og gambling?

Indian Gaming

nordDen samiske forfatteren og kunstneren Sigbjørn Skåden har satt opp et teaterstykke med utgangspunkt i den amerikanske urbefolkningens kasinovirksomhet i flotte Nordkjosbotn. At flere av verdens urbefolkningsgrupper tjener seg rike på kasino er ikke så godt kjent i Norge, men hadde ikke dette vært en flott inntektskilde for samene også, som ikke er helt ukjent med gambling de heller. Akkurat på samme måte som norske innlandsbønder spilte om gård og grunn i poker, har også samene spilt om rein eller penger. Akkurat som at det idag er helt vanlig å spille på internett med Gratis Casino.

Teater om urbefolkninger

Bakgrunnen for teaterstykket som ble satt opp i Nordkjosbotn tidligere i år er å vise hva verdens urbefolkning tjener mest penger på og hvilke grupper som klarer seg bra eller dårlig. Temaet var rett og slett urbefolkningens økonomi. Teaterstykket fikk økonomisk støtte fra Sametinget, men kun nok til at stykket ble spilt en kveld, selv om temaet fikk mye medieomtale tidligere i år da prosjektet ble kjent.

Privacy Policy