Samenes kulturutvikling

sameneTradisjoner og kultur er fortsatt veldig sentralt i hverdagen til xamene. Sametinget bruker mye av sine ressurser på kultur. Om dette er ressursområder, naturmangfold, kulturminner og kulturlandskap utgjør en viktig del av de materielle kulturminnene til samene. Ikke rart de vil ta vare på kulturminnene sine. Her snakker vi over 6 000 år med bevist historie, og bare noen små tråder gjenstår før vi kan med sikkerhet si at menneske har bodd fast i de nordligste delene i Europa i hele 12 000 år.

De første skrevne ordene som har blitt funnet om samene mener mange er fra den romerske historikeren Tacitus. Under denne tiden levde samene av jakt, fiske og samling av bær og andre ting. Dette er tidlig i den moderne tidsalder – nærmere sagt jernalderen. Det har blitt funnet flere bevis på at samene handlet med naboene sine. Mye tider på at de hadde en utrolig god periode opp mot middelalderen. Når middelalderen slo inn for fullt i Nord-Europa og Russland ble det plutselig mulig for de store nasjonene å reise lenger, og handelen mellom land økte kraftig. Samtidig var Sverige veldig tent på å ta over hele Nordkalotten, og en periode hadde de makten over de finske områdene mellom Sverige og Russland. Samene måtte nøye seg med det lille de kunne handle mellom hverandre, da de ble mindre interessante for handel på grunn av mer effektive handelsruter sørfra.

1100-tallet ga en revolusjon i fiskehandel i Bergenstraktene når tørrfisk ble en eksportvare. Etter 200 år ekspanderte dette seg nordover i landet, men dette var ikke i strid med samenes levemåte eller reindrift, så de nordnorske fiskerne fikk lov til å holde på i fred. I begynnelsen av 1300-tallet ble det bygd festning og kirke i Vardø, og dermed var østgrensen mot Russland tvers igjennom Sameland satt for århundrer fremover i tid. Noe som kanskje kan virke som typisk samisk er drift av tamrein. Dette dukket dog ikke opp før på 1500-tallet, og dette var en revolusjon for samenes økonomiske tilstand. Plutselig hadde de hundretalls av dyr som kunne selges som mat, lær, varme; ja, det er utrolig hvor mye samene kan bruke reinene sine til. Det finnes bøker om hvordan rein har blitt brukt av samene opp gjennom tidene.

samene1

For mange var også fiske en stor del av deres økonomi, spesielt på kysten. På innlandet drev samene også med reindrift i tillegg til jakt og samling. På 1700-tallet hadde samene i Troms og Finnmark en mye bedre levestandard enn nordmennene i de samme områdene. Grunnen til dette var at de dro nytte av sine tradisjonelle levevaner, og var ikke avhengig av handelen fra Bergen som mange av nordlendingene var. Når det var dårlig med fiske et år kunne samene falle tilbake til reindriften sin, samtidig som de kunne fortsette å jakte.

De siste 300 årene har vært mye preget av modernisering og fornorsking av kulturen til samene her til lands. Likevel klarer de å holde på de sentrale tradisjonene sine, og man kan blant annet søke stipendiater på håndverk, språk og andre kulturelle ting hvis du ønsker å studere det.

Privacy Policy