Sameland i dag

0

En lavo med Tromsø by og nordlys i bakgrunnen i det ville Nordnorge.

Sameland (nordsamisk Sápmi, lulesamisk Sábme, sørsamisk Saemie) er den territorielle regionen som tradisjonelt har vært bebodd av samer. Sameland ligger i det ytterste nord av Nord-Europa og omfatter de nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Selv i dette samiske kjerneområdet utgjør samene hovedsaklig en minoritet.

Det meste av Sameland ligger nord for polarsirkelen. I vest finner man fjorder, dype daler, isbreer og fjell – det høyeste fjellet er Kebnekaise med sine 2106 meter over havet. Østside av Sameland preges av store elver. Lengst mot nordøst er det vidde, men uten permafrost.

Klimaet i Samland er subarktisk og vegetasjonen er derfor sparsom , bortsett fra i de mer skogrike traktene lengst mot sør. Den fjellrike vestkysten har betydelig mildere vintre og mer nedbør enn de store områdene i øst.

Nord for polarsirkelen har Sameland mørketid i vintersesongen og midnattssol om sommeren. I de lange mørke vinternettene har man også en fremragende anledning til å se aurora borealis, nordlyset, danse over himmelen.

Sameland har rike naturressurser – med et dyreliv av rein, ulv, elg og bjørn i tillegg til et rikt fiske av laks og ørret, sild og torsk, i sjø og elver. Der er også blitt funnet verdifulle forekomster av mineraler. Jernmalm er funnet på på svensk side, kobber og gull på norsk side, og nikkel og apatitt på russisk side.

De siste tiårene har man fått en økende anerkjennelse internasjonalt og nasjonalt av at tradisjonell samisk bruk av naturressurser kan gi eiendoms- og bruksrettigheter, noe som bryter med den legale fiksjonen og at tomt og udyrket mark kan kreves inn og tas til bedre nytte.

Share.

About Author

Comments are closed.

Privacy Policy