Samekulturen i det nordlige Skandinavia.

0

En samisk lavo med Tromsøya i bakgrunnen:

Til statene med tradisjonell samisk bosetting teller i dag Norge, Sverige, Finland og Russland. Spørsmålet om hvor mange samer som faktisk finnes her er vanskelig å besvare også i mer avgrensede områder som kommuner, valgkretser som benyttes ved sametingvalg eller ulike regioner innenfor eller på tvers av statsgrensene. Rundt regnet finnes det kanskje 200 000 samer i verden, så de er en liten gruppe.

Ikke alle samer driver med rein. Fra gammelt av har de drevet både med fiske, fangst, sanking, og handel, samt diverse håndtverk

Lenge så prøvde nasjonalstatene, de kristne, og skattemyndighetene å ødelegge samenes livsførsel, deres religion og deres levebrød og språk. På begynnelsen av 1900-tallet var altså situasjonen slik at både reindriftssamene og bofaste samer var i ferd med å tape terreng. Samisk språk, kofte, gamme og andre synlige samiske kjennetegn måtte vike for norsk språk, norske klær og tømmerhus.

Men likevel kan noen kulturtrekk sies å være en del av en ubrutt samisk tradisjon. Det dreier seg om deres religiøse forståelse, normer, verdier, tankemønstre, bevissthet om deres fortid og deres plassering i en slekt eller et lokalsamfunn.

Derfor kan en hevde at det samiske på mange måter fortsatte å leve videre i Nord-området gjennom 1900-tallet og helt fram til i dag.

Staten ble også snillere etter at sosialdemokratene fikk makten og etterhvert fikk samer spesielle rettigheter i Skandinavia. Ved etablering av sametingene i Norge, Sverige og Finland (i henholdsvis 1989, 1993 og 1996) Fikk samene en begrenset autonomi og retten til egen kulturpolitikk og til å forvalte en del naturresurser.

 

I dag finnes det egne radiostasjoner som sender på samisk, det trykkes samiske bøker og der lages samisk film og tv, mens mange samer lever tradisjonelle liv har likevel mesteparten tatt godt til seg av den moderne tidens goder.

Share.

About Author

Comments are closed.

Privacy Policy