Reinen

0

Tamrein og villrein er i utgangspunktet samme dyr. Tamrein har i så måte vært med på å styrke villreinstammen ved flere anledninger.

Reinkjøtt har vært en viktig matkilde for urfolk i nordlige strøk av verden så lenge det har eksistert rein der. Til Skandinavia kom reinen for omkring 9 000 år siden, da isen trakk seg vekk etter siste istid, og I hælene på reinen fulgte jegerne.

Kun personer av samisk ætt kan drive reindrift innenfor reinbeiteområdene i Nordnorge. Det betyr at enten foreldre eller besteforeldre må ha drevet med reindrift tidligere. Det gjør at det kun er noen få samiske familier som sitter på beiterettighetene og er reineiere. Selv om dyret er så ikonisk for samene at det er det andre man tenker på når man hører same, så er det altså ikke tilfellet at så mange samer driver rein.

Utenfor reinbeiteområdene finnes imidlertid også norske tamreinlag som driver med reindrift i Sør-Norge. Reindriftsretten reguleres av reindriftsloven. Til sammen finnes det i dag omtrent 200 000 dyr i landet.

I alle år har samer utnyttet reinen kulturelt, eksempelvis i rituelle handlinger og som arbeidsdyr. Reinen har blant annet fungert vekselvis som trekkdyr og klovdyr, den har blitt melket og også blitt ridd på, gjennom sesongen. I moderne tid har reinen også blitt populær i sport, mens snøscooteren har overtatt mange av dens tidligere  arbeidsoppgaver i det daglige livet.

I reinkappkjøring blir det konkurrert over ulike distanser. Tradisjonelt konkurreres det over en distanse på 1000 meter med slede, men i de siste årene har det også blitt utviklet en sprintdistanse og lengre løp.

Selv om reinen har mistet noe av sin betydning økonomisk så er den fortsatt et viktig kulturelt ikon, og den smaker fortsatt nydelig med en porsjon tyttebær ved siden.

Share.

About Author

Comments are closed.

Privacy Policy