Magi og Religion

0

I tidlig nytid var det tre aspekt ved samisk trolldom som gjorde seg gjeldende i lærde skrifter. Samene kunne spå. De kunne fortelle om framtidige begivenheter. Denne egenskapen var velkjent helt fra sagaskrivningens tid. Ifølge kristen norsk lov var det forbudt å dra til samene i Finnmark for å la seg spå. Nært knyttet til spådomskunsten var også deres evne som budbringere. Gjennom bruk av runebom og andre ritualer som å spise fluesopp kunne den noaiden sette seg selv i transe. I transetilstanden reiste hans ånd til steder langt borte. Når han våknet etter drømmen, kunne han fortelle sin oppdragsgiver hva som foregikk der hans sjel hadde vært.

Den kristne bibellæren fortalte de kristne at det var Satan selv som hadde skjenket samene trommen. Med dette djevelinstrumentet påkalte trollmannen demonene. Demonene bodde inne i trommen og ble satt i bevegelse gjennom slag på den. Hvert slag på trommen var således et slag til Satan i helvete, for å sitere en svensk samemisjonær. Under djevelsøvnen kommuniserte trollmannen med sin tjenende demon, som på grunn av sin enorme naturinnsikt og raske forflytning, kunne fortelle om hva som skjedde rundt omkring i verden. Kriminaliseringen av naturereligionen tiltar utover 1600-tallet. Samer som mente å kunne spå om framtidige begivenheter ble stemplet som djevelske profeter.

Den tredje type trolldom gikk under navnet gand. Ganden ble av fromme folk fryktet mest. Samene kunne sende sin skadelige gand over lange avstander. Faktisk kunne ganden komme med nordavinden og sette sykdom på folk langt sør i Europa. Man forestilte seg ganden som noe fysisk. På slutten av 1600-tallet beskrev Nordlandspresten Petter Dass samenes gand som ekle, mørkeblå fluer – Beelzebubs fluer.

I domsbøker fra både Finnmark og Nordland finnes konkrete beskrivelser og faktisk tegninger av samenes gand – en plass heter det at ganden ser ut som ei mus med hode i begge ender. Samene kunne altså forgjøre mennesker ved hjelp av sin gandtrolldom. Det er denne type forgjøring vi møter i trolldomssakene mot samene i Finnmark utover 1600-tallet. Heksesaker med innslag av sjamanisme forekommer også, men i bare i noen få tilfeller.

 

Share.

About Author

Comments are closed.

Privacy Policy