Golden Ája – kasino i sameland

Samer, et følsomt tema

Man hører ikke mye om samene her i landet. Alle vet at de bor i Nord-Norge, spesielt rundt Karasjok og Kautokeino. Alle vet de har et eget Sameting, enkelte vet til og med om Riddu-Riddu festivalen og NRK Sapmi, som er en egen TV-kanal og radio for samer i Norge. Diskusjoner rundt samefolket er dog veldig følsomme og holdes som regel i skyggen av større, viktigere samtaleemner. For man må kalle spaden for spaden – nordmenn har mer eller mindre utryddet samene og deres kultur. Heldigvis rakk vi å våkne opp av kolonimakt-dvalen vi var i store deler av det 19. og 20. århundret. Vi rakk å våkne opp før samene ble borte fra kartet. Takk og lov for det. Samene har nemlig blitt krenket i hundrevis av år, og inntil nylig var ordet «same» fortsatt nedverdigende. Nå ser det ut til at ting begynner å snu.

Golden Ája – en mulig fremtid for samene?

casino-lapplandVed Nordkjosbotn i Troms fylke finner man Hålogaland Teater, der utstillingen Golden Ája fra tidligere i år tiltrakk seg mye oppmerksomhet. Her fikk man nemlig se et nesten ekte kasino på norsk jord, drevet av samer. Akkurat som urfolket i USA (indianerne) har bygd selvdrevne kasinoer i mange år, er det på tide at også samene får nye rettigheter her i landet. Golden Ája Lapland Casino & Motel var et kunstprosjekt, altså kunne man ikke spille ekte pengespill og vinne millioner, men utstillingen bidro til å skape debatt rundt rettighetsforvaltningen og urfolkenes problemer. Vil man absolutt spille ekte spill med penger som innsats mens man er i Nord-Norge (eller andre steder i landet), er det bare å finne et passende online kasino hos http://www.nyekasinoer.eu/ i stedet. Inntil videre er det nordmenns beste alternativ til kasinoreiser. Og besøkte man Golden Ája da utstillingen var åpen tidligere i år, kunne man få et innblikk i hvordan et mulig samekasino vil kunne se ut i fremtiden. Om staten tillater det, selvfølgelig, noe de neppe kommer til å gjøre. Nei, staten er mer enn fornøyd med at samene forblir på viddene med sine reinsdyr. Uten stemmer, uten noen måte å påvirke det politiske landskapet her i landet. For selv om de fleste mennesker har våknet opp av dvalen og omfavnet humanismen som råder på planeten i det siste, vil politikerne neppe forandre seg.

Dilemma for samene

Mange samer opplever problemer med å komme seg inn i arbeidslivet, om de velger å forlate sine tradisjonelle trakter og søke lykken i andre byer. Mye skyldes deres alternative oppvekst og omgivelser, men så får vi heller ikke glemme den genetiske overlegenheten vi nordmenn føler overfor samene. Et dilemma har oppstått de seneste årene – den norske staten er ikke spesielt glad i at samene reiser omkring sammen med reinsdyrene, og har prøvd å få urfolket til å holde seg på én plass. Dette er absurd, for reinsdyrene er ikke kuer eller griser. De må bevege på seg. Om man vil at samene skal gå bort fra sine tradisjonelle aktiviteter og arbeid, må man gi dem et alternativ. Men dette er det mangel på. Altså vil man at de skal gjøre noe annet enn det de gjør, uten å tilby noe som helst. Kasinoer hadde vært helt perfekt – dette har fungert veldig bra i USA og Canada, hvorfor ikke komme med en lignende ordning her i Norge?

Privacy Policy