Finsk samekultur

Samene har hatt en røff tid etter at de germanske folkene inntok Skandinavia. De ble tvunget nordover, og er i dag kun å finne rundt omkring i det som kalles Lappland. Lappland, også kjent som Sameland her i Norge, befinner seg både i Sverige, Finland, Russland og vårt land. Her bor mange samer fortsatt akkurat som de gjorde hundrevis av år siden – såkalte flyttsamer har lenge vært et problem for statene de bor i. Siden de flytter rundt sammen med reinsdyrene, er det vanskelig å holde noen særlig kontroll på befolkningen. Ei heller betaler de skatt, noe enhver regjering hadde sukket over.

Samer er samer

GuoksiFinsk samekultur er ikke særlig annerledes fra norsk, eller russisk for den saks skyld. En same fra Kautokeino vil rimelig enkelt kunne kommunisere med en same fra finsk Lappland eller russisk Karelia. Ja, de snakker ulike dialekter av samespråket, men forskjellene mellom disse er mindre synlige enn mellom norsk og svensk. Samisk kultur ble lenge slått ned på, men i humanismens alder har de fått den støtten de trenger for å sikre seg en bærekraftig fremtid. For eksempel finner finske samer sitt eget språk hos Maria casino, akkurat som de norske. Det store forskjellen ligger i at de finske samene har tilgang til landbaserte casinoer på Åland og i Helsinki, mens norske samer må gå på nett for å spille casino i Norge. Det er utrolig gøy å se at ulike selskap som gjør forretninger gjennom internett har sperret opp øynene for det samiske språket, og har begynt å oversette sine nettsider til samisk.

Størst i Finland

Lappland er den største regionen i Finland, selv om det bor minst mennesker her og befolkningstettheten er latterlig lav. Hovedstaden i finsk Lappland er Rovaniemi, en ganske så stor by etter norsk standard med over seksti tusen innbyggere. Her har samer bodd i over ett tusen år, men byen er utrolig ung – dette fordi nazistene brant ned hele Rovaniemi før de ble kastet ut av landet (de ble tvunget ut mot Norge, faktisk). Samene har dessuten hatt langt større friheter i Finland gjennom historien, i hvert fall sett i forhold til norske forhold, der samefolket ble forsøkt utryddet og samiske barn ble fratatt fra sine foreldre. Heldigvis snudde vi denne tragiske politikken, og har klart å bevare store deler av norsk samekultur. Hvert fjerde år samler høytstående samer seg fra Russland, Norge, Sverige og Finland til det såkalte Samerådet. Her diskuterer de samisk kultur og bevaring av denne, de diskuterer samenes rettigheter og fremtidig utvikling, samt veien mot tettere integrering. Samerådet har oppnådd mange positive beslutninger som strekker seg på tvers av de land der samebefolkningen holder til – beslutninger som ofte er dypere og smartere enn hva vanlige politikere kan skryte av.

Privacy Policy