Er det bra med spilleautomater i reservatene i USA?

Urfolk i USA har klart å komme seg rundt lovgivningen om gambling i USA, men har det egentlig gagnet dem slik som planene var?

Det finnes i dag ikke mindre enn 326 reservat for de 567 urfolk-stammene i USA pr i dag. Et reservat er et landområde som er styrt av en bestemt stamme i det aktuelle området. Noen av stammene har flere reservat mens noen deler reservat. De stammene som styrer et reservat har suverenitet over dette området, og stammerådet har jurisdiksjon i det aktuelle området. Det betyr at det er sammen som bestemmer over området og hva som skal skje med eiendommene som er på området, ikke nødvendigvis USAs regjering. Dette gjør at det er fullt lovlig å ha casino og andre former for gambling på reservatene, hvilket også er med å trekke turister til områdene.

Hvordan startet det?

Seminola-stammen i Florida startet en Bingo i 1979, hvilket ikke ble godt mottatt av myndighetene som prøvde å gå rettens vei for å få stoppet det. De mislykkes, og på 80-tallet var det saken California v. Cabazon Band of Mission Indians som sørget for å etablere reservatenes rettigheter til å ha gambling på sine områder. I 1988 fikk USA Indian Gaming Regulatory Act, som etablerte disse rettighetene i henhold til lov så lenge det var noen former for lovlig gambling i statene hvor reservatene lå.

I dag er det 460 steder for gambling som er etablert i reservater rundt om i USA og disse drives av 240 stammer. Selve gamblingen deles inn i 3 forskjellige kategorier: Klasse 1, Klasse 2 og Klasse 3. Klasse 1 og 2 er bingohaller, pokerhaller, lotteri og former for gambling som ikke krever lisens. Klasse 3 krever gjerne lisens og har høye jackpots og stor satsing som for eksempel på casino, Jai alai og veddeløpsbaner.

Hvordan har dette påvirket urfolkets økonomi?

I utgangspunktet var jo dette en måte å få lage arbeidsplasser til urfolket og sikre stammens økonomi. På mange måter har det gjort mye positivt, men samtidig har det også vært en del ting som ikke har vært så bra. I begynnelsen så var det riktig at arbeidsløsheten på reservatene gikk ned, og ettersom flere fikk jobber økte også inntektene hos den enkelte. Men dette varierte fra stamme til stamme, og reservat til reservat. For selv om økonomien bedret seg, klarte de fleste ikke å følge opp med å legge penger i for eksempel infrastruktur. Men det er snakk om store områder, og det er veldig spredt og gjerne liten befolkning, ergo er det vanskelig å gjennomføre produktive økonomiske endringer. Det ble også gjort forsøk på å selge unna deler av landet de eide, men det er faktisk gambling som har vært den største og beste inntekten hos urfolket i USA. Dette har vært med å sikre noen av reservatene et bedre velferdssystem, skoler og å bedre infrastrukturen.

Noen av reservatene har også betalt ut andeler av fortjeneste til medlemmer i sin stamme, og disse utbetalingene har i noen tilfeller vært veldig store. Det kan føre til at enkelte av stammens medlemmer foretrekker å ikke jobbe, hvilket igjen er med på å ødelegge økonomien i stammen. Disse per capita betalingene, som de heter, kan være opp til 100 000 USD, og i noen stammer er det også slik at disse utbetalingene kommer fra man er født, men at man får dem utbetalt når man blir 18 år. Dette burde stimulere til utdanning og jobb, men studier viser at det ikke nødvendigvis gjør det. Med dette kommer faktisk fattigdom når casinoene etter hvert gjør det dårlig, og da har disse menneskene mindre muligheter til å klare seg og er mer utsatt for de problemer fattigdom fører med seg.

Privacy Policy