Eldre kulturer i Norden

samI Norden har det vært mennesker i over 12 000 år. Spor fra de første menneskene her i landet er datert helt tilbake til tidlig steinalder. De første skrevne verk som virkelig har satt sine spor i den norske og nordiske kulturhistorien er nok ikke like gammel som dette, men fortsatt relativt gammel. Vi snakker selvfølgelig om den tidlige middelalderen, hvor det norønne folket ble til sammen med den norønne mytologien, hvor Snorre senere fant masse inspirasjon i når han skrev Kongesagaen for 1 200 år siden.

Det var under vikingtiden Norge virkelig satte sitt navn på verdenskartet for første gang. Vi seilte lengst, og vi hadde handelsavtaler langs med hele silkeveien, samt på andre siden av atlanteren har det også blitt funnet spor etter vikinger i amerikansk. Det har blitt funnet gamle muslimske tekster fra Midtøsten som også beskriver disse nordlige folkeslagene som var mye større enn alle de andre. De blir fremstilt som barbariske, men med god forhandlingssans og med flotte, fargerike klær.
Forskere har også kunnet påvise at vikingene brukte liknende fargestoffer i klærne sine som det samene bruker i dag, noe som vil tilsi at draktene de gikk med var mye mer fargesprakende enn hva mange dokumentarer og «filmserier» vil fremstille dem som.

Med store kobberresurser i Norge, jern i Sverige og massevis med mineraler i nord-vestlige Russland gjorde dette Norden til en lukurativ handelsdestinasjon for romerne også. Dette gjorde at utviklingen i Norden eksploderte samtidig med folketallet. Vikingene er kanskje kjent for å plyndre å stjele damene rundt omkring i Europa. Kanskje ikke så rart da at vi finner de vakreste kvinnene akkurat her i Norden?

Eddadiktene

En av de beste kildene til den førkristne tiden i Norden finner man i de gamle Eddadiktene. Disse diktene inneholder historier om hedenske guder og helter. Mesteparten av disse diktene ble skrevet på Island på 1200-tallet. Eddadiktene er ofte dominert av en enkelt av de store norønne gudene som Odin, Tor, Frøy og Heimdall. I en del tilfeller opptrer dog flere av gudene sammen, og noen ganger får vi et innblikk i gudesamfunnet. Hver av gudene har forskjellige egenskaper. For eksempel i Odinsdiktene er det mye visdomsdikting, og i Tor sine dikt er det mye handel på gang. I Håvamål får vi mye viktig levekunnskaper samt runekunnskaper. Eddadiktene er alle skrevet anonymt. Og dateringen på dem går fra 700-1200 tallet. Og før 700-tallet var språket annerledes enn hva vi finner i de originale skriptene.

Etter hvert som kristendommen tok tak i Norge og det nordiske samfunnet, ble den norønne levemåten og livslæren mer og mer vasket ut. I dag er den norønne religionen stort sett helt borte, og kun noen få mennesker kjenner til gudelæren her i landet. Det er litt trist, men med modernisering og korstogene til kristendommen så var det vel ikke så overraskende resultat. De finske og svenske vikingene hadde desidert den største handelen østover. St. Petersburg har vært et knutepunkt for øst og vest i århundrer, og det er også her vikingene startet sine lange ferder over land for å uforske Østens gjemte perler.

Privacy Policy